Facebook Ads

facebook ads (4).png

Ads

Med Facebook annonsinriktning kan du nå väldigt många eller endast några få om du hellre vill det.

Med Facebooks verktyg för målgruppssval hjälper vi dig rikta annonsen till var din annons ska visas, till personer som redan visat intresse för ditt företag och till att nå ut till kunder som liknar dina befintliga kunder. 
 


 

Basmålgrupp baseras på följande kriterier:

Plats, demografi, intressen, beteende och kopplingar.

Med anpassade målgrupper kommer du i kontakt med personer och kunder som redan varit i kontakt med ditt företag eller som tidigare visat intresse för ditt företag. 

Med lookalike-målgrupper når du personer som liknar dina nuvarande kunder. 

 
732985150590827